Vuka Karadžića 37, Trebinje
+387 65 929 894

Projekti

SPK “Centar 2” Objekat 1
SPK “Centar 2” Objekat 1

Objekat 1 u Stambeno poslovnom kompleksu “Centar 2” u Trebinju

SPK “Centar 2” Objekat 2
SPK “Centar 2” Objekat 2

Objekat 2 u Stambeno poslovnom kompleksu “Centar 2” u Trebinju

SPK “Centar 2” Objekat 3
SPK “Centar 2” Objekat 3

Objekat 3 u Stambeno poslovnom kompleksu “Centar 2” u Trebinju

SPK “Centar 2” Objekat 4
SPK “Centar 2” Objekat 4

Objekat 4 u Stambeno poslovnom kompleksu “Centar 2” u Trebinju