Vuka Karadžića 37, Trebinje
+387 65 929 894

SPK “Centar 2” – Objekat 7

projekat: “Centar 2” – Objekat 7

Tip: Stambeno-poslovni

Investitor: “Finest” d.o.o.

Projektant: “Put inženjering”

Lokacija: Zasad polje, Trebinje

Početak gradnje: Jun, 2023.

Rok izgradnje: April, 2025.

Preuzmite PDF katalog

Pratite izgradnju objekta

lokacija
video – JUL 2023.
lamela 1 – PDF KATALOG

Napomena: Na pojedinačnim stanovima i etažama strelica koja pokazuje orjentaciju sjever-istok je pogrešnog smjera. U PDF katalogu prikazana je ispravna orjentacija.

S46 50,94 kvm
S47 65,69 kvm
S48 65,69 kvm
S49 51,26 kvm
S50 35,30 kvm
S51 51,13 kvm
S52 82,10 kvm
S53 81,73 kvm
S54 49,54 kvm

S37 50,98 kvm
S38 65,72 kvm
S39 65,72 kvm
S40 51,30 kvm
S41 35,33 kvm
S42 67,71 kvm
S43 73,21 kvm
S44 90,18 kvm
S45 49,52 kvm

S28 51,01 kvm
S29 65,75 kvm
S30 65,75 kvm
S31 51,33 kvm
S32 35,37 kvm
S33 67,74 kvm
S34 73,30 kvm
S35 90,24 kvm
S36 49,65 kvm

S19 51,04 kvm
S20 65,78 kvm
S21 65,78 kvm
S22 51,36 kvm
S23 35,40 kvm
S24 67,81 kvm
S25 73,37 kvm
S26 90,48 kvm
S27 49,58 kvm

S10 51,07 kvm
S11 65,81 kvm
S12 65,81 kvm
S13 51,40 kvm
S14 35,44 kvm
S15 67,92 kvm
S16 73,43 kvm
S17 90,54 kvm
S18 49,61 kvm

S1 51,11 kvm
S2 65,85 kvm
S3 65,85 kvm
S4 51,43 kvm
S5 35,50 kvm
S6 67,97 kvm
S7 73,49 kvm
S8 90,61 kvm
S9 49,65 kvm

lamela 2 – PDF KATALOG

Napomena: Na pojedinačnim stanovima i etažama strelica koja pokazuje orjentaciju sjever-istok je pogrešnog smjera. U PDF katalogu prikazana je ispravna orjentacija.

S46 50,94 kvm
S47 65,69 kvm
S48 65,69 kvm
S49 51,26 kvm
S50 35,30 kvm
S51 51,13 kvm
S52 82,10 kvm
S53 81,73 kvm
S54 49,54 kvm

S37 50,98 kvm
S38 65,72 kvm
S39 65,72 kvm
S40 51,30 kvm
S41 35,33 kvm
S42 67,71 kvm
S43 73,21 kvm
S44 90,18 kvm
S45 49,52 kvm

S28 51,01 kvm
S29 65,75 kvm
S30 65,75 kvm
S31 51,33 kvm
S32 35,37 kvm
S33 67,74 kvm
S34 73,30 kvm
S35 90,24 kvm
S36 49,65 kvm

S19 51,04 kvm
S20 65,78 kvm
S21 65,78 kvm
S22 51,36 kvm
S23 35,40 kvm
S24 67,81 kvm
S25 73,37 kvm
S26 90,48 kvm
S27 49,58 kvm

S10 51,07 kvm
S11 65,81 kvm
S12 65,81 kvm
S13 51,40 kvm
S14 35,44 kvm
S15 67,92 kvm
S16 73,43 kvm
S17 90,54 kvm
S18 49,61 kvm

S1 51,11 kvm
S2 65,85 kvm
S3 65,85 kvm
S4 51,43 kvm
S5 35,50 kvm
S6 67,97 kvm
S7 73,50 kvm
S8 90,61 kvm
S9 49,65 kvm

naši projekti
1
realizovani projekti i projekti koji su u toku