Vuka Karadžića 37, Trebinje
+387 65 929 894

SPK “Centar 2” Objekat 6

projekat: “Centar 2” – Objekat 6

Tip objekta: Stambeni

Investitor: “Finest” d.o.o.

Projektant: “Put inženjering”

Lokacija: Zasad polje, Trebinje

Početak gradnje: Okt, 2022.

Rok izgradnje: Jun, 2024.

Preuzmite PDF katalog

Pratite izgradnju objekta

lokacija
video – jul 2023.
lamela 1 – PDF KATALOG

S37 70,88 kvm
S38 72,96 kvm
S39 49,98 kvm
S40 49,88 kvm
S41 49,88 kvm
S42 31,64 kvm

S31 72,03 kvm
S32 72,96 kvm
S33 50,23 kvm
S34 50,65 kvm
S35 50,60 kvm
S36 34,44 kvm

S25 72,03 kvm
S26 72,96 kvm
S27 50,23 kvm
S28 50,65 kvm
S29 50,60 kvm
S30 34,44 kvm

S19 72,03 kvm
S20 72,96 kvm
S21 50,23 kvm
S22 50,65 kvm
S23 50,60 kvm
S24 34,44 kvm

S13 72,03 kvm
S14 72,96 kvm
S15 50,23 kvm
S16 50,65 kvm
S17 50,60 kvm
S18 34,44 kvm

S7 72,03 kvm
S8 72,96 kvm
S9 50,23 kvm
S10 50,65 kvm
S11 50,60 kvm
S12 34,44 kvm

S1 63,17 kvm
S2 73,26 kvm
S3 50,31 kvm
S4 50,85 kvm
S5 50,77 kvm
S6 34,65 kvm

lamela 2 – PDF KATALOG

S37 31,66 kvm
S38 49,88 kvm
S39 49,98 kvm
S40 48,91 kvm
S41 86,60 kvm
S42 60,55 kvm

S31 34,46 kvm
S32 50,60 kvm
S33 50,65 kvm
S34 50,26 kvm
S35 86,60 kvm
S36 62,90 kvm

S25 34,46 kvm
S26 50,60 kvm
S27 50,65 kvm
S28 50,26 kvm
S29 86,60 kvm
S30 62,90 kvm

S19 34,46 kvm
S20 50,60 kvm
S21 50,65 kvm
S22 50,26 kvm
S23 86,60 kvm
S24 62,90 kvm

S13 34,46 kvm
S14 50,60 kvm
S15 50,65 kvm
S16 50,26 kvm
S17 86,60 kvm
S18 62,90 kvm

S7 34,46 kvm
S8 50,60 kvm
S9 50,65 kvm
S10 50,26 kvm
S11 86,60 kvm
S12 62,90 kvm

S1 34,68 kvm
S2 50,80 kvm
S3 50,85 kvm
S4 50,33 kvm
S5 73,18 kvm
S6 67,92 kvm

naši projekti
1
realizovani projekti i projekti koji su u toku