Vuka Karadžića 37, Trebinje
+387 65 929 894

SPK “Centar 2” Objekat 5

projekat: “Centar 2” – Objekat 5

Tip objekta: Stambeni

Investitor: “Finest” d.o.o.

Projektant: “Kontura”

Lokacija: Zasad polje, Trebinje

Početak gradnje: Sept, 2022.

Rok izgradnje: Maj, 2024.

Preuzmite PDF katalog

Pratite izgradnju objekta

lokacija
VIDEO PREZENTACIJA (JUL 2023.)
lamela 1 – PDF KATALOG

S40 48,29 kvm
S41 70,64 kvm
S42 71,92 kvm
S43 74,01 kvm
S44 46,46 kvm
S45 47,52 kvm

S34 48,55 kvm
S35 71,48 kvm
S36 72,95 kvm
S37 74,50 kvm
S38 46,91 kvm
S39 47,73 kvm

S28 48,55 kvm
S29 71,48 kvm
S30 72,95 kvm
S31 74,50 kvm
S32 46,91 kvm
S33 47,73 kvm

S22 48,55 kvm
S23 71,48 kvm
S24 72,95 kvm
S25 74,50 kvm
S26 46,91 kvm
S27 47,73 kvm

S16 48,55 kvm
S17 71,48 kvm
S18 72,95 kvm
S19 74,50 kvm
S20 46,91 kvm
S21 47,73 kvm

S10 48,55 kvm
S11 71,48 kvm
S12 72,95 kvm
S13 74,50 kvm
S14 46,91 kvm
S15 47,73 kvm

S1 48,61 kvm
S2 32,85 kvm
S3 34,23 kvm
S4 35,51 kvm
S5 36,70 kvm
S6 36,40 kvm
S7 37,77 kvm
S8 46,97 kvm
S9 37,03 kvm

lamela 2 – PDF KATALOG

S44 63,43 kvm
S45 49,62 kvm
S46 48,05 kvm
S47  84,84 kvm
S48 56,75 kvm
S49 48,13 kvm
S50  62,45 kvm

S37 63,62 kvm
S38 49,73 kvm
S39 48,66 kvm
S40 97,87 kvm
S41 58,17 kvm
S42 49,99 kvm
S43 67,40 kvm

S30 63,69 kvm
S31 49,85 kvm
S32 48,80 kvm
S33 97,87 kvm
S34 58,29 kvm
S35 50,11 kvm
S36 67,52 kvm

S23 63,69 kvm
S24 49,85 kvm
S25 48,80 kvm
S26 97,87 kvm
S27 58,29 kvm
S28 50,11 kvm
S29 67,52 kvm

S16 63,76 kvm
S17 49,90 kvm
S18 48,87 kvm
S19 97,94 kvm
S20 58,34 kvm
S21 50,18 kvm
S22 67,64 kvm

S9 63,76 kvm
S10 49,97 kvm
S11 48,95 kvm
S12 97,94 kvm
S13 58,34 kvm
S14 50,19 kvm
S15 67,66 kvm

S1 49,77 kvm
S2 50,04 kvm
S3 48,91 kvm
S4 43,35 kvm
S5 49,09 kvm
S6 58,43 kvm
S7 50,15 kvm
S8 67,73 kvm

naši projekti
1
realizovani projekti i projekti koji su u toku