Vuka Karadžića 37, Trebinje
+387 65 929 894

SPK “Centar 2” Objekat 3

projekat: “Centar 2” – Objekat 3

Tip objekta: Stambeni

Investitor: “Finest” d.o.o.

Projektant:“Kontura” d.o.o.

Lokacija: Zasad polje, Trebinje

Početak gradnje: Nov, 2021.

Završetak gradnje: Jun, 2023.

Preuzmite PDF katalog

Pratite izgradnju objekta

lokacija
Video – JUL 2023
lamela 1

S37-PE 108,38
S38-PE 97,24
S39-PE 49,97

S31-V 53,56
S32-V 71,27
S33-V 49,97
S34-V 52,57
S35-V 52,82
S36-V 47,84

S25-IV 53,56
S26-IV 71,27
S27-IV 49,97
S28-IV 52,57
S29-IV 52,82
S30-IV 47,84

S19-III 53,56
S20-III 71,27
S21-III 49,97
S22-III 52,57
S23-III 52,82
S24-III 47,84

S13-II 53,56
S14-II 71,27
S15-II 49,97
S16-II 52,57
S17-II 52,82
S18-II 47,84

S7-I 53,56
S8-I 71,27
S9-I 49,97
S10-I 52,57
S11-I 52,82
S12-I 47,84

S1-VP  53,68
S2-VP 71,59
S3-VP 50,11
S4-VP 52,79
S5-VP 52,94
S6-VP 36,68

lamela 2

S39-PE 119,77
S40-PE 117,08
S41-PE 102,25
S42-PE 75,98

S33-V 96,16
S34-V 83,11
S35-V 77,54
S36-V 49,41
S37-V 55,39
S38-V 68,71

S27-IV 96,16
S28-IV 83,11
S29-IV 77,54
S30-IV 49,41
S31-IV 55,39
S32-IV 68,71

S21-III 96,16
S22-III 83,11
S23-III 77,54
S24-III 49,41
S25-III 55,39
S26-III 68,71

S15-II 96,16
S16-II 83,11
S17-II 77,54
S18-II 49,41
S19-II 55,39
S20-II 68,71

S9-I 96,16
S10-I 83,11
S11-I 77,54
S12-I 49,41
S13-I 55,39
S14-I 68,71

S1-VP 40,81
S2-VP 48,61
S3-VP 58,66
S4-VP 46,05
S5-VP 56,26
S6-VP 49,64
S7-VP 55,61
S8-VP 53,77

naši projekti
1
realizovani projekti i projekti koji su u toku