Vuka Karadžića 37, Trebinje
+387 65 929 894

Dinamika radova na izgradnji prvog objekta u SPK “Centar 2”

nov-2020

Datum: 05.11.2020.god.

OBJEKAT: Stambeno – poslovni objekat

INVESTITOR: “FINEST” d.o.o Trebinje

U toku je izvođenje radova na izgradnji Stambeno poslovnog objektu  spratnosti  S+VP+5+Pe u Trebinjskom naselju Zasad polje, na parcelama označenim kao k.č. br. 2291/58 (po novom operatu) KO Trebinje 1.

Objekat je podijeljen u dvije lamele L1 i L2, u osnovi  “L” oblika.

Etaža suterena namijenjena je za garažu , a stambene jedinice su projektovane na višim etažama, VP+5 +Pe.

Završeni su zemljani radovi na iskopu temeljne jame lamele 1 i lamele2.

U toku je izvođenje:

 • armirano betonskih radova , koji uključuju armiračke, tesarske i betonska radove na pozicijama stubova, zidova ,okna lifta,  stepeništa, greda i međuspratne konstrukcije.
 • zidarskih radova, zidanje fasadnih zidova d=25 cm i pregradnih zidova d=12 cm.
 • radova na elektroinstalacijama
 • radova na vodovodu i kanalizaciji

Lamela 1:

 • suteren: – završeni su armirano betonski radovi i zidarski radovi
 • visoko prizemlje: -završeni su armirano betonski radovi

-završeni su zidarski radovi, zidanje fasadnih zidova d=25 cm, pregradnih zidova između stanova i  pregradnih zidova d=12 cm.

– završeno mašinsko malterisanje zidova i plafona

– razvod vode i kanalizacije završen

– razvod elektroinstalacija završen

– u toku su gipsarski radovi

 • prvi sprat:  – završeni su armirano betonski radovi

– završeni su zidarski radovi, zidanje fasadnih zidova d=25 cm, pregradnih zidova između stanova  pregradnih zidova d=12 cm

– u toku je mašinsko malterisanje

– razvod instalacija vode i kanalizacije završen

–  razvod eketroinstalacija završen

 • drugi sprat:  – završeni su armirano betonski radovi

– završeni su zidarski radovi, zidanje fasadnih zidova d=25 cm, pregradnih zidova između stanova  pregradnih zidova d=12 cm.

– u toku su radovi na razvodu instalacija vode i kanalizacija

– u toku radovi na razvodu eketroinstalacija

 • treći sprat:  – završeni su armirano betonski radovi,

– u toku su zidarski radovi

 • četvrti sprat sprat:

– završeni su armirano betonski radovi

– završena demontaža oplate greda i ploče i očišćeno

 • peti sprat: – demontaža oplate ploče
 • povučena etaža:- u toku su armirano betonski radovi
 • izvršena je montaža PVC fasadnih otvora na visokom prizemlju, prvi i drugi sprat

Lamela 2:

 • suteren:- završeni su armirano betonski radovi i zidarski radovi
 • visoko prizemlje: -završeni su armirano betonski radovi.

– završeni su zidarski radovi, zidanje fasadnih zidova d=25 cm, pregradnih zidova između stanova  pregradnih zidova d=12 cm.

– završeno mašinsko malterisanje zidova i plafona

– razvod instalacija vode i kanalizacije završen

– razvod eketroinstalacija završen

– u toku su gipsarski radovi

 • prvi sprat:- završeni su armirano betonski radovi,

– završeni su zidarski radovi, zidanje fasadnih zidova d=25 cm, pregradnih zidova između stanova i pregradnih zidova d=12 cm.

– razvod instalacija vode i kanalizacije završen

– razvod eketroinstalacija završen

 • drugi sprat:- završeni su armirano betonski radovi

– završeni su zidarski radovi, zidanje fasadnih zidova d=25 cm, pregradnih zidova između stanova i pregradnih zidova d=12 cm.

–  u toku su radovi na razvodu instalacija vode i kanalizacija

– u toku radovi na razvodu eketroinstalacija

 • treći sprat: – završeni su armirano betonski radovi,

–  zidarski radovi završeni

–  u toku su radovi na razvodu instalacija vode i kanalizacija

– u toku radovi na razvodu eketroinstalacija

 • četvrti sprat sprat: – završeni su armirano betonski radovi

– zidarski radovi u toku

 • peti sprat:          – završeni armirano betonski radovi

– demontaža oplate greda i ploče i čišćenje

 • povučena etaža: – armirano betonski radovi u toku
 • izvršena je montaža PVC fasadnih otvora na visokom prizemlju , prvom i drugom spratu

U toku izvođenja armirano betonskih radova istovremeno se izvode i radovi na razvodu ektroinstalacija i radovi na razvodu vode i kanalizacije.

“FINEST” d.o.o. Trebinje