Vuka Karadžića 37, Trebinje
+387 65 929 894

Dobra dinamika radova na izgradnji prvog objekta u SPK “Centar2”

centar2

U toku je izvođenje radova na izgradnji Stambeno poslovnog objektu  spratnosti  S+VP+5+Pe u Trebinjskom naselju Zasad polje, na parcelama označenim kao k.č. br. 2291/58 (po novom operatu) KO Trebinje 1.

Objekat je podijeljen u dvije lamele L1 i L2, u osnovi  “L” oblika.

Etaža suterena namijenjena je za garažu , a stambene jedinice su projektovane na višim etažama, VP+5 +Pe.

Završeni su zemljani radovi na iskopu temeljne jame lamele 1 i lamele2.

U toku je izvođenje:

 • armirano betonskih radova , koji uključuju armiračke, tesarske i betonska radove na pozicijama  stubova, zidova ,okna lifta,  stepeništa, greda i međuspratne konstrukcije.
 • zidarskih radova, zidanje fasadnih zidova d=25 cm i pregradnih zidova d=12 cm.
 • radova na elektroinstalacijama
 • radova na vodovodu i kanalizaciji

Lamela 1:

 • suteren: – završeni su armirano betonski radovi i zidarski radovi
 • visoko prizemlje: -završeni su armirano betonski radovi

        -završeni su zidarski radovi, zidanje fasadnih zidova d=25 cm, pregradnih zidova između stanova i  pregradnih zidova d=12 cm.

 • prvi sprat: – završeni su armirano betonski radovi

        – završeni su zidarski radovi, zidanje fasadnih zidova d=25 cm, pregradnih zidova između stanova  pregradnih zidova d=12 cm.

 • drugi sprat: – završeni su armirano betonski radovi,

        – završeni su zidarski radovi, zidanje fasadnih zidova d=25 cm, pregradnih zidova između stanova  pregradnih zidova d=12 cm.

 • treći sprat: – završeni su armirano betonski radovi,
 • četvrti sprat sprat: – završeni su armirano betonski radovi
 • izvršena je montaža PVC fasadnih otvora na visokom prizemlju

Lamela 2:

 • suteren:- završeni su armirano betonski radovi i zidarski radovi
 • visoko prizemlje: -završeni su armirano betonski radovi.

        – završeni su zidarski radovi, zidanje fasadnih zidova d=25 cm, pregradnih zidova između stanova  pregradnih zidova d=12 cm.

 • prvi sprat:- završeni su armirano betonski radovi,

       – završeni su zidarski radovi, zidanje fasadnih zidova d=25 cm, pregradnih zidova između stanova i pregradnih zidova d=12 cm.

 • drugi sprat:- završeni su armirano betonski radovi

       – završeni su zidarski radovi, zidanje fasadnih zidova d=25 cm, pregradnih zidova između stanova i pregradnih zidova d=12 cm.

 • treći sprat: – završeni su armirano betonski radovi,
 • četvrti sprat sprat: – završeni su armirano betonski radovi
 • peti sprat:  u toku su armirano betonski radovi
 • izvršena je montaža PVC fasadnih otvora na visokom prizemlju i prvom spratu

U toku izvođenja armirano betonskih radova istovremeno se izvode i radovi na razvodu ektroinstalacija i radovi na razvodu vode i kanalizacije.