Vuka Karadžića 37, Trebinje
+387 65 929 894

Počela izgradnja prvog objekta u Stambenom kompleksu “Centar 2”

Preduzeće “Finest” d.o.o. Trebinje započelo je izgradnju Prvog objekta u budućem stambeno poslovnom kompleksu “Centar 2”, u kome je planirana gradnja nekoliko objekata.

Objekat 1 podijeljen je u dvije lamele u osnovi “L” oblika. Projektovana spratnost objekta je S+VP+5+PE. Etaža suterena, namijenjena garažiranju (sa tehničkim prostorijama i ostavama u jednom dijelu Lamele 2), je 1m ispod ravni terena, a stambene i poslovne jedinice su projektovane na višim etažama.

Planirana je izgradnja 2 poslovna apartmana i 71 stambene jedinice (6 garsonjera, 35 jednosobnih, 22 dvosobna, 7 trosobnih i 1 četvorosobni stan).