Vuka Karadžića 37, Trebinje
+387 65 929 894

Projekti

SPK “Centar 2” Objekat 1
SPK “Centar 2” Objekat 1

Objekat 1 u Stambeno poslovnom kompleksu “Centar 2” u Trebinju

SPK “Centar 2” Objekat 2
SPK “Centar 2” Objekat 2

Objekat 2 u Stambeno poslovnom kompleksu “Centar 2” u Trebinju

SPK “Centar 2” Objekat 3
SPK “Centar 2” Objekat 3

Objekat 3 u Stambeno poslovnom kompleksu “Centar 2” u Trebinju

SPK “Centar 2” Objekat 4
SPK “Centar 2” Objekat 4

Objekat 4 u Stambeno poslovnom kompleksu “Centar 2” u Trebinju

SPK “Centar 2” Objekat 5
SPK “Centar 2” Objekat 5

Objekat 5 u Stambeno poslovnom kompleksu “Centar 2” u Trebinju

SPK “Centar 2” Objekat 6
SPK “Centar 2” Objekat 6

Objekat 6 u Stambeno poslovnom kompleksu “Centar 2” u Trebinju

SPK “Centar 2” – Objekat 7
SPK “Centar 2” – Objekat 7

Objekat 7 u Stambeno poslovnom kompleksu “Centar 2” u Trebinju

SPK “Centar 2” – Objekat 8
SPK “Centar 2” – Objekat 8

Objekat 8 u Stambeno poslovnom kompleksu “Centar 2” u Trebinju